Diputación Foral de Gipuzkoa. Medición del impacto del Plan Estratégico de Cultura 2015 – 2019.

(cas)

¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS CULTURALES?

¿Cuál es el estado de la cultura en el territorio? ¿Cómo pueden adaptarse las políticas culturales para su optimización? En base a estas dos preguntas Cultumetría elabora una guía de medición que, en consonancia con el Plan Estratégico 2015 – 2019 de la Diputación Foral de Gipuzkoa, permita:

  • Diagnosticar en qué situación de partida se encuentra el sector cultural y creativo de la provincia.
  • Sistematizar la recogida de datos que facilite el seguimiento del resultado de las acciones emprendidas.
  • Realizar ajustes en materia de políticas culturales.   
  • Comunicar de manera eficaz las acciones emprendidas y su impacto social, cultural y económico en el territorio.

(eus)

ZEIN DA KULTUR POLITIKEN ERAGINA?

Zein da kulturaren egoera gure lurraldean? Nola egokitu daitezke kultur politikak beren optimizaziorako? Bi galdera horiek oinarri hartuta, Cultumetría-k neurketa-gida bat sortu zuen, Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2015 – 2019 Plan Estrategikoarekin bat etorriz, honako hauek ahalbidetzeko:

  • Gipuzkoako kultur eta sormen sektorea zein abiapuntutan dagoen aztertzea.
  • Martxan jarritako ekimenen emaitzen jarraipena erraztuko duen datu-bilketa sistematizatzea.
  • Kultur politikak doitzea.
  • Abiarazitako ekintzen eta horiek lurraldean duten eragin sozial, kultural eta ekonomikoaren berri modu eraginkorrean ematea.