Ayuntamiento de Getxo (Bizkaia). Medición del impacto económico y social de las actividades culturales desarrolladas en el municipio.

(cas)

¿CÓMO IMPACTA LA CULTURA EN LA SOCIEDAD?

En el marco del Plan Estratégico de Cultura de Getxo 2012 – 2016, Cultumetría realiza el informe de medición del impacto económico y social que las actividades culturales tienen en el municipio vizcaíno. Dicho impacto se analiza a tres niveles (directo, indirecto e inducido) y a partir de la observación de los siguientes epígrafes:

 

  • Actividades regulares y consolidadas.
  • Actividades coyunturales.

 

Además del impacto económico, el proyecto se completa con una propuesta para el análisis del impacto social y cultural de dichas propuestas culturales.

 

Los datos y conclusiones extraídas por este proyecto permiten, entre otras cuestiones:

 

  • Plantear modelos de gestión cultural alternativos.
  • Incidir en la importancia del turismo cultural como fuente de desarrollo local.
  • Proponer medidas necesarias en materia de inversión cultural. 

(eus)

NOLA ERAGITEN DIO KULTURAK GIZARTEARI?

Getxo 2012-2016 Kulturaren Plan Estrategikoaren harira, Cultumetría-k kultur jarduerek Bizkaiko udalerrian duten eragin ekonomiko eta soziala neurtzeko txostena dakar. Eragin hori hiru mailatan aztertzen da (zuzena, zeharkakoa eta induzitua) eta honako epigrafe hauek behatzen dira:

 

  • Jarduera erregularrak eta finkatuak.
  • Egoeraren araberako jarduerak.

 

Eragin ekonomikoaz gain, ekimen kultural horiek gizartean eta kulturan duten eragina aztertzeko proposamen batekin osatzen da proiektua.

 

Ikerketa honetatik eratorritako datu eta ondorioek aukera emango dute, besteak beste:

 

  • Kultur kudeaketarako eredu alternatiboak planteatzeko.
  • Kultur turismoak tokiko garapen-iturri gisa duen garrantzia azpimarratzeko.
  • Kultur inbertsioaren arloan beharrezkoak diren neurriak proposatzeko.